SMYRNA TIP DERGİSİ
  Smyrna
  KİTAPLAR
  İndeksler
  Ödeme
  Bilimsel Kurullar
  Kongreler
  Dergi Hakkında
  Yazarlara Bilgi
  Yayın Hakları Devir Formu
  Arşiv
      2015 Sayı 2
      2015 Sayı 3
      2016 Sayı 1
      2016 Sayı 2
      2016 Sayı 3
      2017 Sayı 2
      2017 Sayı 3
      2018 Sayı 1
      2018 Sayı 2
      2018 Sayı 3
      2019 Sayı 1
      2019 Sayı 2
      2011 Sayı 1
      2012 Sayı 1
      2017 Sayı 1
      2012 Ek sayı 1
      2012 Sayı 2
      2012 Sayı 3
      2013 Sayı 1
      2013 Sayı 2
      2013 Sayı 3
      2014 Sayı 1
      2014 Sayı 2
      2014 Sayı 3
      2015 Sayı 1
  Gelecek sayı
Mail listemize abone
olun, güncel
yayınlarımızdan
haberdar olun!

Bunun için,
Lütfen mail adresinizi girin.
  Ana Sayfa   |  Üye Kayıt   |  Üye Giriş   |  İletişim   
2011 Sayı 1

                        ARAŞTIRMA MAKALELERİ – RESEARCH ARTICLES     

Cerrahi ve dahili bölüm asistanlarında tükenmişlik düzeyleri  ve etkileyen faktörler
The burnout levels and affecting factors in assistants of surgical and internal medicine 
departments
Seçil Günher Arıca, Cahit Özer, Mustafa Arı, Ali Karakuş, Yeter Ela Mansuroğlu, Seher Eraslan
 

Radyodiagnostik çalışanlarının beslenme alışkanlıkları
Eating habits of radiodiagnostics staff
Mustafa Saygın, Gürsel Çetinkaya, Selçuk Yaşar, Mustafa Kayan,  Mehmet Ali Yağlı, Yücel Kurt
 

Sigara içme davranışları ve etkili faktörler: Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ilk ve son sınıf öğrencileri üzerinde çalışma
Attitude to smoking and affecting factors: A study of first and last term students of medical and dentistry faculties 
Selami Kara, Funda Yıldırım Baş, Cahide Açıkalın

Cerrahi servisinde yatan hastalarda görülen anksiyete dağılımı
Anxiety distrubution observed at surgery patients
Faruk Karayağız, Murat Altuntaş, Yusuf Adnan Güçlü, Tevfik Tanju Yılmazer, Kurtuluş Öngel

Comparative study of two agents in axillary brachial plexus block: Bupivacaine and Levobupivacaine
Aksiler brakial pleksus bloğunda iki ajanın karşılaştırmalı çalışması: Bupivacaine ve Levobupivacaine
Füsun Eroğlu, Berit Gökçe Ceylan, Sinem Sarı Ak, Mehmet Topal, Tolga Atay, Lütfi Yavuz

Aile Hekimliği polikliniğinde takip edilen alerji hastaları
Allergy patients followed in a Family Medicine Polyclinic
Özgür Enginyurt

OLGU SUNUMLARI – CASE REPORTS

Be careful: It may be necrotising fasciitis
Dikkatli Olun: Nekrotizan Fasiit olabilir
Yasemin Kılıç Öztürk, Faruk Öztürk, Yasin Mahsanlar, Hayriye Gönüllü, Serhat Akay, Nazif Erkan, Hüseyin Can

Rutin kontrol sırasında saptanan asemptomatik bir olgu: Blastocystis hominis
An asymptomatic individual detected during a routine control: Blastocystis Hominis
Orhan Polat Örs, Yusuf Adnan Güçlü, Tevfik Tanju Yılmazer, Kurtuluş Öngel


Aile Hekimliği polikliniğinde multiple myeloma tanısı almış bir olgu 
A case diagnosed as multiple myeloma on a Family Medicine policlinic 
Özgür Enginyurt

DERLEME YAZILARI – REVIEWS


Süt dişlerinin önemi ve erken çocukluk çağı çürükleri
The importance of primary teeth and early childhood caries
Özlem Martı Akgün, Serkan Görgülü, Ceyhan Altun

Birinci basamakta yara ve yanık bakımı
Wound and burn management in primary care
Oktay Sarı, Tamer Onar, Ümit Aydoğan


           TIP DÜNYASINDAN HABERLER – NEWS FROM MEDICAL WORLD

İkinci Güneydoğu Avrupa Genel Pratisyen/Aile Hekimleri Derneği (AGPFMSEE) Konferansı İzlenimleri
Impressions from the second conference of The Association of General Practice/Family Medicine of South East Europe (AGPFMSEE)
Orhan Polat ÖRS

Download Dosya(lar)
Asistanlarda tükenmişlik1525696408.pdf   ( 205.12 KB )
Radyoloji çalışanlarında beslenme1341135093.pdf   ( 227.10 KB )
Öğrencilerde sigara1341135120.pdf   ( 197.22 KB )
Cerrahi servislerde anksiyete1341135149.pdf   ( 203.12 KB )
Aksiller blok1341135171.pdf   ( 277.69 KB )
Allerji hastaları1341135192.pdf   ( 213.19 KB )
Nekrotizan fasiit1341135223.pdf   ( 295.34 KB )
Blastokist vakası1341135243.pdf   ( 174.39 KB )
Multiple myelom vakası1341135263.pdf   ( 181.17 KB )
Çocukluk çağı çürükleri1341135293.pdf   ( 209.03 KB )
Yara ve yanık1341135315.pdf   ( 226.24 KB )
Plovdiv izlenimleri1341135337.pdf   ( 698.14 KB )
Sayı 1 Kapak1341218332.jpg   ( 63.05 KB )