SMYRNA TIP DERGİSİ
  Smyrna
  KİTAPLAR
  İndeksler
  Ödeme
  Bilimsel Kurullar
  Kongreler
  Dergi Hakkında
  Yazarlara Bilgi
  Yayın Hakları Devir Formu
  Arşiv
      2011 Sayı 1
      2012 Sayı 1
      2017 Sayı 1
      2012 Ek sayı 1
      2012 Sayı 2
      2012 Sayı 3
      2013 Sayı 1
      2013 Sayı 2
      2013 Sayı 3
      2014 Sayı 1
      2014 Sayı 2
      2014 Sayı 3
      2015 Sayı 1
      2015 Sayı 2
      2015 Sayı 3
      2016 Sayı 1
      2016 Sayı 2
      2016 Sayı 3
      2017 Sayı 2
      2017 Sayı 3
      2018 Sayı 1
      2018 Sayı 2
      2018 Sayı 3
      2019 Sayı 1
  Gelecek sayı
Mail listemize abone
olun, güncel
yayınlarımızdan
haberdar olun!

Bunun için,
Lütfen mail adresinizi girin.
  Ana Sayfa   |  Üye Kayıt   |  Üye Giriş   |  İletişim   
2012 Ek sayı 1

ARAŞTIRMA MAKALELERİ – RESEARCH ARTICLES

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları ve son sınıf öğrencilerinin üreme sağlığı hakkındaki bilgilerinin incelenmesi
Examination of the knowledge about reproductive health of assistants and senior students in Suleyman Demirel University Faculty of Medicine
Sıtkı Arı, Kurtuluş Öngel, Ahmet Nesimi Kişioğlu 

OLGU SUNUMLARI – CASE REPORTS

İzole travmatik intraventrikuler hemoraji: olgu sunumu
Isolated Traumatic Intraventricular Hemorrhage: a case report
Sadiye Yolcu, Nesrin Gökben Çetin

Kienböck Hastalığı: olgu sunumu
Kienböck’s Disease: a case report
Zeliha Salman, Kurtuluş Öngel, Rezan Candaş Gözen 

Çatapat (sarı fosfor) yenilmesine bağlı akut karaciğer yetmezliği gelişen bir süt çocuğu olgusu
An infantile case of acute hepatic failure due to ingestion of firework cracker (yellow phosphorus)
Maşallah Baran, Kayı Eliaçık, Nuray Doğan, Hale Çitlembik, Ali Rahmi Bakiler 

Vaccine induced adverse reaction: case report
Aşıya bağlı advers reaksiyon: olgu sunumu
Güzin Zeren Öztürk, Dilek Toprak 

Ateş yüksekliği ile başvuran Wegener Granulomatozis olgusu
A case of Wegener’s Granulomatosis presenting with fever.
Melike Arabacı, Murat Akyurt, Tevfik Tanju Yılmazer, Kurtuluş Öngel 

Nöral tüp defekti gebeliği olan olguda terminasyon kararı
The decision for termination of  pregnancy in a case with neural tube defects
Orhan Polat Örs, Ayşe Nur Çakır Güngör, Meryem Gencer, Kaya Yücesoy, Servet Hacıvelioğlu, Betül Kızıldağ, Fatma Sılan  

DERLEME YAZILARI – REVIEWS

Ergenlikte birinci basamak sağlık bakımı
Primary health care for adolescent
Turan Set, Yasemin Çayır 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Alsancak Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi Örneği, ÇİDEM
Tepecik Education and Research Hospital, Family Medicine Clinic, Alsancak example of Adolescent Counseling and Health Service Center, ÇİDEM
Nurdan Tekgül, Gülden Aykanat Göktay, Nurhayat Dirik, Emine Karademirci, Kurtuluş Öngel
 
Birinci basamakta dispepsiye yaklaşım
Approach to dyspepsia in primary care
Sezgin Vatansever, Önder Çolakoğlu

Birinci basamakta erişkin astım yönetimi
Adult asthma management in primary care
Adem Parlak, Deniz Arık, Ümit Aydoğan 

Birinci basamakta tiroid nodüllerine yaklaşım
Approach to thyroid nodules in primary care
Hüseyin Can, Melike Kaniye Çalışal

Aile Hekimliği pratiği için genogramlama
Genogram for Family Medicine practice
Orhan Polat Örs, Kurtuluş Öngel 

Birinci basamakta demir ve B12 eksikliği anemilerine yaklaşım
Approach to iron and B12 deficiency anemia in primary care
Serkan Ocakçı

Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım
Approach to diabetes mellitus in primary care
Mustafa Eroğlu, Vatan Barışık 

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım
Approach to hypertension in primary care.
Esat Veli Karakoç, Ziya Ömer, Hüseyin Can

Akciğer kanseri: birinci basamakta tanı, tedavi ve korunma
Lung cancer: Diagnosis, treatment and prevention in primary care.
Timuçin Alar, Erkan Melih Şahin 

Birinci basamakta nefes darlığına yaklaşım
Approach to shortness of breath in primary care
Yavuz Alp Yalçın

Birinci basamakta akılcı ilaç kullanımı
Rationale drug usage in primary care
Sercan Bulut Çelik, Hüseyin Can 

Diş çürüğüne karşı koruyucu flor uygulamaları
Protective flouride applications against dental caries
Özlem Martı Akgün, Serkan Görgülü, Günseli Güven 

Terminal dönem kanser hastalarınde evde sağlık hizmetleri
Home health care services in terminal stage cancer patients
Yasemin Çayır, Memet Işık

Birinci basamakta premenstrüel sendroma yaklaşım
Approach to premenstrual syndrome in primary health care
Selami Doğan, Nuray Doğan, Hüseyin Can, Hüseyin Varol Alaşehirlioğlu 

Uyku bozuklukları ve birinci basamak sağlık hizmetleri açısından önemi
Sleep disorders and importance for primary health care services
Tevfik Tanju Yılmazer

TIP DÜNYASINDAN HABERLER – NEWS FROM MEDICAL WORLD 

11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi İzlenimleri
Impressions from the 11. National Family Medicine Congress
Nazmiye Kaçmaz

Download Dosya(lar)
Üreme sağlığı1347909212.pdf   ( 247.17 KB )
Travmatik hemoraji1347909847.pdf   ( 235.65 KB )
Kienböck1347909893.pdf   ( 330.41 KB )
Çatapat1347909923.pdf   ( 243.48 KB )
Vaccine reaction1347909946.pdf   ( 212.46 KB )
Wegener1347909980.pdf   ( 198.33 KB )
NTD ve terminasyon1347910007.pdf   ( 353.52 KB )
Ergenlik ve BB1347910033.pdf   ( 188.78 KB )
Adolesan merkezi örneği1347910057.pdf   ( 184.70 KB )
Dispepsiye yaklaşım1347910093.pdf   ( 190.64 KB )
Astım yönetimi1347910121.pdf   ( 241.63 KB )
Tiroid nodülleri1347910195.pdf   ( 204.40 KB )
Genogram1347910222.pdf   ( 166.00 KB )
Fe ve B12 eks1347910258.pdf   ( 191.81 KB )
Birinci basamakta diabet1347910283.pdf   ( 261.83 KB )
Hipertansiyona yaklaşım1347910304.pdf   ( 242.52 KB )
Akc Ca. yaklaşım1347910327.pdf   ( 252.47 KB )
Nefes darlığına yaklaşım1347910363.pdf   ( 232.92 KB )
Akılcı ilaç kullanımı1347910382.pdf   ( 202.12 KB )
Koruyucu flor uygulamaları1347910422.pdf   ( 253.47 KB )
Terminal dönemde evde bakım1347910446.pdf   ( 200.67 KB )
Premenstrual sendrom1347910475.pdf   ( 232.78 KB )
Uyku bozuklukları1347910533.pdf   ( 209.60 KB )
Ulusal kongre izlenimleri1347910566.pdf   ( 444.37 KB )
Ek sayı 1 kapak1347923966.jpg   ( 1,687.60 KB )