SMYRNA TIP DERGİSİ
  Smyrna
  KİTAPLAR
  İndeksler
  Ödeme
  Bilimsel Kurullar
  Kongreler
  Dergi Hakkında
  Yazarlara Bilgi
  Yayın Hakları Devir Formu
  Arşiv
      2011 Sayı 1
      2012 Sayı 1
      2017 Sayı 1
      2012 Ek sayı 1
      2012 Sayı 2
      2012 Sayı 3
      2013 Sayı 1
      2013 Sayı 2
      2013 Sayı 3
      2014 Sayı 1
      2014 Sayı 2
      2014 Sayı 3
      2015 Sayı 1
      2015 Sayı 2
      2015 Sayı 3
      2016 Sayı 1
      2016 Sayı 2
      2016 Sayı 3
      2017 Sayı 2
      2017 Sayı 3
      2018 Sayı 1
      2018 Sayı 2
      2018 Sayı 3
      2019 Sayı 1
  Gelecek sayı
Mail listemize abone
olun, güncel
yayınlarımızdan
haberdar olun!

Bunun için,
Lütfen mail adresinizi girin.
  Ana Sayfa   |  Üye Kayıt   |  Üye Giriş   |  İletişim   
2012 Sayı 1

                        ARAŞTIRMA MAKALELERİ – RESEARCH ARTICLES     

Genç erişkinlerde dispepsi yakınmasının yaşam kalitesine etkisi
Dyspepsia and its effects on quality of life in young adults
Cihangir Özcan, Selma Sönmez Oral, Ergün Öksüz, Altuğ Kut, Rengin Erdal

Knowledge, attitude and behaviors of the university students on organ transplantation, in Turkey
Türkiye’de üniversite öğrencilerinin organ nakli konusundaki bilgi, tutum ve davranışları
Pınar Doğan, Dilek Toprak, Nihal Sunal, İsmet Doğan

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Kliniği’nde rotator manşet yırtıklarının açık cerrahi sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the open surgery results of rotator cuff tears in Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Orthopedics 
Ulaş Uludağ, Barbaros Baykal, Harun Süslü, Sadiye Yolcu, Hayriye Yolcu Uludağ

Aktif tüberküloz hastalarında anksiyete ve depresyon birlikteliği
Anxiety and depression in patients with active tuberculosis
Sercan Bulut Çelik, Hüseyin Can, Evin Aras Kılınç, Mete Önde, Tahsin Çelepkolu, Murat Altuntaş

Bir üçüncü basamak hastane çocuk acil servisine başvuran zehirlenme vakalarının değerlendirilmesi
An evaluation of the admissions to a tertiary hospital pediatric emergency department with intoxication
Kayı Eliaçık, Ali Kanık, Özlem Karanfil, Hacer Rastgel, Asiye Metecan, Gülşah Oyman, Selda Güngör, Murat Anıl, Mehmet Helvacı, Ali Rahmi Bakiler

Evde bakım hizmeti kapsamındaki hastaların sosyodemografik özellikleri ve tıbbi  durumları
Sociodemographic characteristics and medical conditions of patients under homecare  service
Özgür Enginyurt, Kurtuluş Öngel

OLGU SUNUMLARI – CASE REPORTS


Gebeliğin ilk trimesterinde akut batın; corpus luteum torsiyonu: olgu sunumu
Acute abdomen in the first trimester of pregnancy; the corpus luteum torsion: a case report
Hayri Aksüt, Ayşe Gülsün Ateş, Deniz Uyumaz, Zeynep Atgüden, Selda Uysal, Ferit Soylu

Hand Dermatitis; it may be just a fungal infection
El Dermatiti; sadece mantar enfeksiyonu olabilir
Muhteşem Erol Yayla

Gebelikte Pyojenik Granulom: Olgu Sunumu
Pyogenic Granuloma during pregnancy: a case report
Gülengül Nadirgil Köken, Nadire Tuncer, Pınar Akbaş, Dağıstan Tolga Arıöz, Güray Yılmaz, Mehmet Yılmazer

DERLEME YAZILARI – REVIEWS


Boyun travmalarına yeniden bir bakış
A new view of the neck traumas
Sadiye Yolcu

Gömük dişlerin etiyolojisi, teşhisi ve tedavisi
Etiology, diagnosis and treatment of impacted teeth
Mine Geçgelen, Alev Aksoy
 
                                          TIP DÜNYASINDAN HABERLER – NEWS FROM MEDICAL WORLD

Hollanda LOVAH 2012 değişim programı izlenimleri
Impressions of LOVAH 2012 exchange program
Hüseyin Can, Murat Altuntaş, Zelal Akbayın

Download Dosya(lar)
Dispepsi1341139587.pdf   ( 293.16 KB )
Organ transplantasyon1341139632.pdf   ( 260.35 KB )
Rotator manşet yırtıkları1341139689.pdf   ( 243.20 KB )
Tüberküloz anksiyete ve depresyon1341139716.pdf   ( 230.38 KB )
Zehirlenmeler1341139766.pdf   ( 255.41 KB )
Evde bakım hastaları1341139819.pdf   ( 176.86 KB )
Korpus luteum torsiyonu1341139857.pdf   ( 220.16 KB )
Hand dermatitis1341139884.pdf   ( 359.77 KB )
Pyojenik granulom1341139904.pdf   ( 213.91 KB )
Boyun travmaları1341139935.pdf   ( 236.80 KB )
Gömük dişler1341139963.pdf   ( 227.33 KB )
Hollanda izlenimleri1341139982.pdf   ( 241.59 KB )
Sayı 2 kapak1341218454.jpg   ( 992.13 KB )