SMYRNA TIP DERGİSİ
  Smyrna
  KİTAPLAR
  İndeksler
  Ödeme
  Bilimsel Kurullar
  Kongreler
  Dergi Hakkında
  Yazarlara Bilgi
  Yayın Hakları Devir Formu
  Arşiv
      2011 Sayı 1
      2012 Sayı 1
      2017 Sayı 1
      2012 Ek sayı 1
      2012 Sayı 2
      2012 Sayı 3
      2013 Sayı 1
      2013 Sayı 2
      2013 Sayı 3
      2014 Sayı 1
      2014 Sayı 2
      2014 Sayı 3
      2015 Sayı 1
      2015 Sayı 2
      2015 Sayı 3
      2016 Sayı 1
      2016 Sayı 2
      2016 Sayı 3
      2017 Sayı 2
      2017 Sayı 3
      2018 Sayı 1
      2018 Sayı 2
      2018 Sayı 3
      2019 Sayı 1
  Gelecek sayı
Mail listemize abone
olun, güncel
yayınlarımızdan
haberdar olun!

Bunun için,
Lütfen mail adresinizi girin.
  Ana Sayfa   |  Üye Kayıt   |  Üye Giriş   |  İletişim   
2012 Sayı 2

                                           ARAŞTIRMA MAKALELERİ – RESEARCH ARTICLES     

Ateroskleroz prevalansı ile hepatit B virus seropozitifliği arasındaki Creaktif protein bağlantılı ilişki                                                                                                                                                                                                  Relationship between hepatitis B virus seropositivity and atherosclerosis through C-reactive protein
Mehmet Uçmak, Vatan Barışık, Hüseyin Can, Şükran Köse, Ziya Ömer, Dinçer Atila, Sezgin Vatansever, İlker Özer, Önder Çolakoğlu
                                
Diyabetik Ketoasidozlu olgularda hematolojik bulgular
Hematological Findings in Patients with diabetic ketoacidosis
Erdal Eren, Yeşim Oymak, Taner Özgür, Halil Sağlam, Ömer Tarım
 

Aile Planlaması Polikliniğine Yasal Tahliye İstemiyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi 
Assessment of the patients who applied to Family Planning unit for legal abortion 
Hülya Yıkılkan, Berna Dilbaz, Zeynep Kestel

Treadmill Stres Test Laboratuarı’nda değerlendirilen hastalarda efor sonuçlarının test öncesi ve sonrası alınan hsCRP ve NT-proBNP düzeylerine göre değerlendirilmesi
Evaluation of Treadmill Stress Test results  of patients with  their pre and post test hsCRP and NT-proBNP levels
Mehmet Burak Aktuğlu, Mukadder Yılmaz, Taner Alioğlu, Zeynep Karaali, Mustafa Velet, Namık Yiğit, Onur Tunca, Samet Sayılan, İsmail Keskin, Mehmet Kendir

Aktif tüberküloz hastalarında anksiyete
Anxiety in patients with active tuberculosis
Hüseyin Can, Sercan Bulut Çelik, Mete Önde, Vatan Barışık, Ziya Ömer

Afyon Sultandağı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde alkol kullanım yaygınlığı ve alkol kullanımını etkileyen faktörler
Alcohol consumption prevelance and factors affecting alcohol consumption among Afyon Sultandagı Vocational High School students
Muhteşem Erol Yayla

                                                         OLGU SUNUMLARI – CASE REPORTS
 

A case of epileptic psychosis culminating in attempted suicide related to the use of antiepileptic
Antiepileptik kullanımıyla ilişkili intihar girişimiyle sonuçlanmış bir epileptik psikoz vakası                   
Hava Özlem Dede, İsmet Melek, Asena Akdemir, Taşkın Duman, Esra Okuyucu

Sekiz yaşındaki bir kız çocuğunda psödoefedrin kullanımına bağlı gelişen ventriküler aritmi
Ventricular arrythmia due to pseudoephedrine usage at a eight years old girl
Cenk Aypak, Adnan Yüce, Begüm Biçer Şahin, Hülya Yıkılkan, Süleyman Görpelioğlu
             
True ectopia of the left ovary with left agenesis: a case report
Sol renal agenezi ile birlikte sol overin gerçek ektopisi: olgu sunumu
Mehmet Albayrak, Ayşe Nur Çakır Güngör, Alev Özer, Serdar Özer, Harun Aslan

                                                              DERLEME YAZILARI – REVIEWS
 

Diyabetik hastalarda deri belirtileri
Skin symptoms in patients with diabetes
Mutlu Çayırlı, Adem Parlak, Nehir Küçükuslu, Ümit Aydoğan
 

Sınıf II maloklüzyonların tedavisinde kullanılan fonksiyonel ortopedik apareyler
Functional orthopedic appliances used in the treatment of class II malocclusion 
Nur Özel, Alev Aksoy
 
                                  TIP DÜNYASINDAN HABERLER – NEWS FROM MEDICAL WORLD
 

11. Uluslararası Hemşirelik Bilişimi Kongresi: Bilişim Yoluyla Global Sağlığın Geliştirilmesi; 23-27 Haziran 2012 Montreal-Kanada   
11. International Congress on Nursing Informatics: Advancing Global Health Through Informatics; June 23-27, 2012 Montreal-Canada
Selda Seçginli, Semra Erdoğan

Download Dosya(lar)
Kah-hep.1354440625.pdf   ( 213.78 KB )
Diyabetik ketoasidoz1354440648.pdf   ( 232.05 KB )
İstemli düşük1354440674.pdf   ( 205.55 KB )
Hs-crp1354440701.pdf   ( 388.00 KB )
Tbc ve anksiyete1354440746.pdf   ( 253.28 KB )
Alkol makalesi1354440787.pdf   ( 214.64 KB )
Epileptik psikoz1354440812.pdf   ( 205.53 KB )
Psödoefedrin1354440840.pdf   ( 319.73 KB )
True ectopia1354441037.pdf   ( 442.13 KB )
Diyabet ve deri1354441080.pdf   ( 230.45 KB )
Fonk. ortodontik apareyler1354441107.pdf   ( 222.25 KB )
Hemşirelik bilişim kongresi1354441130.pdf   ( 170.55 KB )
Sayı 3 Kapak1354447654.jpg   ( 1,782.52 KB )