SMYRNA TIP DERGİSİ
  Smyrna
  KİTAPLAR
  İndeksler
  Ödeme
  Bilimsel Kurullar
  Kongreler
  Dergi Hakkında
  Yazarlara Bilgi
  Yayın Hakları Devir Formu
  Arşiv
      2011 Sayı 1
      2012 Sayı 1
      2017 Sayı 1
      2012 Ek sayı 1
      2012 Sayı 2
      2012 Sayı 3
      2013 Sayı 1
      2013 Sayı 2
      2013 Sayı 3
      2014 Sayı 1
      2014 Sayı 2
      2014 Sayı 3
      2015 Sayı 1
      2015 Sayı 2
      2015 Sayı 3
      2016 Sayı 1
      2016 Sayı 2
      2016 Sayı 3
      2017 Sayı 2
      2017 Sayı 3
      2018 Sayı 1
      2018 Sayı 2
      2018 Sayı 3
      2019 Sayı 1
  Gelecek sayı
Mail listemize abone
olun, güncel
yayınlarımızdan
haberdar olun!

Bunun için,
Lütfen mail adresinizi girin.
  Ana Sayfa   |  Üye Kayıt   |  Üye Giriş   |  İletişim   
2012 Sayı 3

ARAŞTIRMA MAKALELERİ – RESEARCH ARTICLES

Posteroanterior Akciğer Grafisinde Görülen Aortik Ark Kalsifikasyonu Her Zaman Koroner Arter Hastalığı Anlamına Gelir mi ?
Does Aortic Calcification Detected at Chest Radıogram Always Mean Coronary Heart Disease ?
Ülkü Bozkurt, Tevfik Tanju Yılmazer, Murat Suher
 

Effect of Diet, Exercise and Treatment of Accompanying Disorders on the Rate and Degree of Hepatosteatosis in Patients with Hypertension and Non-alcholic Fatty Liver Disease
Hipertansiyon ve Non-alkolik Karaciğer Yağlanması Olan Hastalarda Diyet Düzenlemesi, Egzersiz ve Eşlik Eden Hastalıkların Tedavisinin Hepatosteatoz Oranı ve Derecesi Üzerine Etkisi
Yasemin Korkut

Interest and Attitude to Physical Activity: A Cross-sectional Descriptive Analysis
Fiziksel Aktivite için İlgi ve Tutum: Kesitsel Tanımlayıcı Analiz 
Hilmi Karatosun, Kurtuluş Öngel

İyonize Radyasyonun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
Effects of Ionizing Radiation on Quality of Life 
Selçuk Yaşar, Mustafa Saygın, Mustafa Kayan, Hikmet Orhan

Assessment of Anxiety Levels among Teacher Candidate University Students by Different Variables: Example of Demirci
Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencileri Arasında Anksiyete Düzeylerinin Farklı Değişkenler ile Değerlendirilmesi: Demirci Örneği
Haluk Mergen,  Hakan Arslan, Ebru Arslan, Berna Erdoğmuş Mergen, Kurtuluş Öngel, Ümit Ayyıldız
 

Beyaz Önlük Hipertansiyonunun ve Diurnal Kan Basıncı Ritminin Sol Ventrikül Kitle İndeksi Üzerine Etkisi
Influence of White Coat Hypertension and Diurnal Blood Pressure Rhythm Over Left Ventricular Mass Index
Burhan Alagöz, Ayşe Semra Demir Akça, Fatih Akça,  Nejat Demircan        

 

OLGU SUNUMLARI – CASE REPORTS

Neonatal Ascites and Liver Failure: A case of Galaktosemia
Neonatal Asit ve Karaciğer Yetmezliği: Galaktozemili Bir Olgu
Maşallah Baran, Kayı Eliaçık, Ali Kanık, Özlem Çayan Kahraman, Meral Yıldız, Ali Rahmi Bakiler

Periyodik Olmayan Ateş, Uykuya Eğilim ve Plevral Effüzyonla Seyreden Plasmodium Falciparum’un Etken Olduğu Bir Sıtma Olgusu
A Case with Nonperiodic Fever, Samnolance and Pleural Effusion Caused by Plasmodium Falciparum 
Şebnem ÇALIK

Rosai-Dorfman Hastalığı: Olgu Sunumu
Rosai-Dorfman Disease: A Case Report
Orhan Polat Örs, Şükrü Alper Aygen, Şefika Yasemin Akdeniz, Tevfik Tanju Yılmazer, Yusuf Adnan Güçlü, Kurtuluş Öngel

 

DERLEME YAZILARI – REVIEWS

Deri Hastalıklarının Tanısında Laboratuvar ve Özel İnceleme Yöntemleri
Laboratory and Special Examination Techniques for the Diagnosis of Dermatologic Disorders
Gürol Açıkgöz, Mutlu Çayırlı, Mustafa Tunca

Trombosit Süspansiyonlarının Kullanımı
Usage of Platelet Suspensions
Sezgin Vatansever, Vatan Barışık, Ziya Ömer, Hüseyin Can

 

TIP DÜNYASINDAN HABERLER – NEWS FROM MEDICAL WORLD

Aile Hekimliği Güz Okulu’nda Yeni Yaklaşım ve İzlenimler
New Approaches and Impressions from the Family Medicine School in the Fall
İlhami Ünlüoğlu

Download Dosya(lar)
Aortik kalsifikasyon1373456931.pdf   ( 323.25 KB )
Nonalkolik hepatosteatoz1373456957.pdf   ( 307.54 KB )
Physical activity1373456978.pdf   ( 290.33 KB )
Radyasyon ve yaşam kalitesi1373457020.pdf   ( 319.21 KB )
Beyaz önlük HT1373501578.pdf   ( 476.39 KB )
Galaktozemi vakası1373501603.pdf   ( 269.21 KB )
Plasmodium Pl.1373501627.pdf   ( 279.64 KB )
Rosai Dorfman1373501648.pdf   ( 274.45 KB )
Deri hast. lab.1373501674.pdf   ( 321.71 KB )
Trombosit susp.1373501699.pdf   ( 318.25 KB )
Güz okulu1373501722.pdf   ( 276.01 KB )
kapak1373501775.pdf   ( 2,096.09 KB )
STAI1405005898.pdf   ( 446.52 KB )