SMYRNA TIP DERGİSİ
  Smyrna
  KİTAPLAR
  İndeksler
  Ödeme
  Bilimsel Kurullar
  Kongreler
  Dergi Hakkında
  Yazarlara Bilgi
  Yayın Hakları Devir Formu
  Arşiv
      2011 Sayı 1
      2012 Sayı 1
      2017 Sayı 1
      2012 Ek sayı 1
      2012 Sayı 2
      2012 Sayı 3
      2013 Sayı 1
      2013 Sayı 2
      2013 Sayı 3
      2014 Sayı 1
      2014 Sayı 2
      2014 Sayı 3
      2015 Sayı 1
      2015 Sayı 2
      2015 Sayı 3
      2016 Sayı 1
      2016 Sayı 2
      2016 Sayı 3
      2017 Sayı 2
      2017 Sayı 3
      2018 Sayı 1
      2018 Sayı 2
      2018 Sayı 3
      2019 Sayı 1
  Gelecek sayı
Mail listemize abone
olun, güncel
yayınlarımızdan
haberdar olun!

Bunun için,
Lütfen mail adresinizi girin.
  Ana Sayfa   |  Üye Kayıt   |  Üye Giriş   |  İletişim   
2013 Sayı 1

ARAŞTIRMA MAKALELERİ – RESEARCH ARTICLES


Acupuncture is an Effective Supportive Treatment Method in the Prevention of Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting
Akupunktur, Kemoterapi Alakalı Gelişen Bulantı ve Kusmanın Önlenmesinde Etkili Bir Destek Tedavi Yöntemidir
İbrahim Tek, Selami Koçak Toprak, Kıymet Akgedik, Serkan Öztürk, Firdevs Turhan, Nilüfer Kursak, Devrim Gürsoy, Fatma Gündoğdu, Güngör Utkan

Kantin Çalışanlarının Beslenme Özellikleri
Dıetary Features of Canteen Workers
Can Öner, Binali Çatak, Mecnun Yıldız, Ayşegül Erdoğan, İtibar Canpolat, Özgür Seğmen

The Confirmatory Factor Analysis Of Beck Depression Inventory-II Scores Among Prelicense and License Students in a Turkish Universıty Based Primary Care Setting
Bir Türk Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Öğrencileri Arasında Birinci Basamak Ortamında Beck Depresyon Envanteri-II Skorlarının Doğrulayıcı Faktör Analizi
Haluk Mergen, Talat Tavlı, Berna Erdoğmuş Mergen, Kurtuluş Ongel

Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine Başvuran Trafik Kazalarının Değerlendirilmesi
An Evaluatıon of the Admissions to an Education and Research Hospital Pediatric Emergency Department with  Road Traffic Accident
Kayı Eliaçık, Ali Kanık, Turgay Yılmaz Kılıç, Ulaş Karadaş, Zehra Serap Arıcı, Asiye Metecan, Gülşah Oyman, Hacer Rastgel, Murat Anıl, Mehmet Helvacı, Ali Rahmi Bakiler

Aile Sağlığı Merkezinin Yönetim Sürecinde Aile Hekimi ve Sağlık Yöneticisinin Rolü
Role of the Famıly Doctor and Health Manager in the Process of Family Health Center Management
Burcu Tümerdem Çalık, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Emre İşçi, Orhan Zengin

0-14 Yaş Arası Çocuklarda Önlenebilir Nitelikteki Kazaların Belirlenmesi ve  İlişkili Tedbirlerin Alınması
Determination of Preventable Accidents in Children Between the Ages of 0-14 and Taking Measures Associated with Them
Murat Altuntaş, Mutlu Kaya, Şenay Demir, Gülşah Oyman, Asiye Metecan, Hacer Rastgel, Kurtuluş Öngel
 

OLGU SUNUMLARI – CASE REPORTS


Akut Miyeloid Lösemi-M3 Sağaltımı Sırasında Gelişen Atra Sendromu: Olgu Sunumu
Atra Sydrome During Acute Myeloid Leukemia-M3 Treatment: Case Report
Mehmet Burak Aktuğlu, Tuğcan Erus, Sadrettin Özge Erez, Samet Sayılan, İsmail Hakkı Keskin, Devrim Müge Özarı, Hasan Açık, Gökhan Gürül, Yasin Bakcan, Engin Hendem, Mesut Ayer, Mustafa Velet, Zeynep Karaali, Taner Alioğlu

Klippel-Trenaunay Sendromlu İki Olgu
Two Cases with Klippel-Trenaunay Syndrome
Sevcan Tuğ Bozdoğan, Hüseyin Aslan, Mehmet Akif Altay, Hasan Çeçe, Özge Özalp Yüreğir, Muhammed Hamza Müslümanoğlu

Gebelik esnasında saptanan tuberosklerozlu bir olgu
A Case of Tuberous Sclerosis detected During Pregnancy
Adem Parlak, Fatih Yılmaz, Sami Uğuz,Ümit Aydoğan

 

DERLEME YAZILARI – REVIEWS 

Koruyucu Ortodontik Yaklaşımlar
Preventive Orthodontic Approaches
Özlem Martı Akgün, Serkan Görgülü, Ceyhan Altun

Ortodonti ve Üst Solunum Yolları İlişkisi
Relationship of Orthodontics and Upper Airway
Selin Canan, Alev Aksoy

TIP DÜNYASINDAN HABERLER – NEWS FROM MEDICAL WORLD 

Birinci Temel Aile Hekimliği Sempozyum İzlenimleri
Impressions from the First Family Medicine Symposium
Aysel Başer

 

 
Download Dosya(lar)
Acupuncture1373502487.pdf   ( 347.53 KB )
Kantin çalışanlarında beslenme1373502095.pdf   ( 334.46 KB )
Beck1373502170.pdf   ( 315.32 KB )
Trafik kazaları1373502202.pdf   ( 304.60 KB )
ASM yönetimi1373502229.pdf   ( 301.64 KB )
Çocukluk çağı kazaları1373502266.pdf   ( 334.06 KB )
ATRA sendromu1373502312.pdf   ( 345.48 KB )
Klippel Trenaunay1373502336.pdf   ( 423.93 KB )
Gebelik ve tbc1373502360.pdf   ( 629.42 KB )
Koruyucu ortodontik yaklaşımlar1373502384.pdf   ( 449.63 KB )
Ortodonti ve ÜSYE1373502410.pdf   ( 295.46 KB )
Temel AH semp.1373502436.pdf   ( 419.30 KB )
Kapak1373502561.pdf   ( 2,092.88 KB )