SMYRNA TIP DERGİSİ
  KİTAPLAR
  İndeksler
  Ödeme
  Bilimsel Kurullar
  Kongreler
  Smyrna
  Dergi Hakkında
  Yazarlara Bilgi
  Yayın Hakları Devir Formu
  Arşiv
      2012 Sayı 3
      2013 Sayı 1
      2013 Sayı 2
      2013 Sayı 3
      2014 Sayı 1
      2014 Sayı 2
      2014 Sayı 3
      2015 Sayı 1
      2015 Sayı 2
      2015 Sayı 3
      2016 Sayı 1
      2016 Sayı 2
      2016 Sayı 3
      2017 Sayı 2
      2017 Sayı 3
      2018 Sayı 1
      2018 Sayı 2
      2018 Sayı 3
      2019 Sayı 1
      2019 Sayı 2
      2011 Sayı 1
      2012 Sayı 1
      2017 Sayı 1
      2012 Ek sayı 1
      2012 Sayı 2
  Gelecek sayı
Mail listemize abone
olun, güncel
yayınlarımızdan
haberdar olun!

Bunun için,
Lütfen mail adresinizi girin.
  Ana Sayfa   |  Üye Kayıt   |  Üye Giriş   |  İletişim   
2018 Sayı 1

ARAŞTIRMA MAKALELERİ – RESEARCH ARTICLES

 
Assessment of the Mental Health of Caregivers of Patients Assessed as Severely Disabled due to Neurological Diseases in Health Organizations 
Hülya Olgun Yazar, Tamer Yazar, Altun Günday, Esra Yancar Demir, Soner Çankaya, Özgür Enginyurt, Yavuz Altunkaynak 

Assessment of Hygiene Education Status, Level of Hygiene Knowledge and Results of the Porter Tests of the Tourism Sector Employees Who Applied to a Training Hospital for Health Report 
Mehmet Özen, Elif Kocaman

The Predictive Value of Ischemia Modified Albumin as a Reperfusion Criteria after Thrombolytic Therapy in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

ST Segment Elevasyon Miyokard İnfarktüsünde Trombolitik Tedavi Sonrası Reperfüzyon Kriteri Olarak İskemi Modifiye Albuminin Öngördürücü Değeri
Turgay Yılmaz Kılıç, Erden Erol Ünlüer, Pınar Hanife Kara, Evren Akgöl, Mehmet Serdar Bayata, Özcan Yavasi


Açık Kalp Cerrahisinde Erken Mortalitenin Belirlenmesinde Kullanılan EuroSCORE Mitral Kapak Replasmanı Yapılan Hastalarda Mortalite ve Morbiditeyi Öngörebilir mi ?

Can EuroSCORE Which Helps to Predict Early Mortality in Open Heart Surgery Predict Mortality and Morbidity in Patients Undergoing Mitral Valve Surgery ?
Ertan Demirdaş, Kıvanç Atılgan, Zafer Cengiz Er, Erdem Çetin, Utkan Sevük, Ferit Çiçekçioğlu, Haşmet Bardakçı, Levent Birincioğlu
Certain Health Literacy Attitude and Behaviors in Individuals: An Example for Hatay
Ümmühan Özaydın, Mehmet Ferit Can, Sebahattin Yılmaz

Ambroksol Hidroklorürden N-Nitrozo Türevi Oluşumunun İn-Vitro İncelenmesi
In-Vitro Investigation of N-Nitrozo Derivative Formation from Ambroxole Hydrochloride
Sultan Mehtap Büyüker


                                        OLGU SUNUMLARI – CASE REPORTS  

Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Trakeostomili Hastada Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu
Foreign Body Aspiration in a Tracheostomy Patient Attending a Family Physician Policlinic: Case Report
Süleyman Ersoy, Aybala Cebecik Özcan, Ali Ramazan Benli, Murat Acat, Didem Adahan

Geniş Dekübit Ülseri Olan Hastada Epitelyal Büyüme Faktörü İçeren Topikal Ajan Kullanımının Tedaviye Katkısı
Therapeutic Contribution of Topical Agent Use with Epithelial Growth Factor in Patients with Large Decubitus
Funda Müftüoğlu, Kurtuluş Öngel

Amfizematöz Vajinit: Klinik, Ultrasonografi, Patoloji ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Emphysematous Vaginitis: Clinic, Ultrasonography, Pathology and Literatüre Review
Fatma Nurgül Taşgöz, Elmas Korkmaz, İltaç Akkurt, Muzaffer Temur, Taşkın Erkinüresin, Tayfur Çift


                                        DERLEME YAZILARI – REVIEWS 

Konjenital Hipotiroidizme Yaklaşım
Approach to Congenital Hypothyroidism
Hüseyin Anıl Korkmaz

Probleme Dayalı Öğrenme: Tıp ve Diş Hekimliği Eğitiminde Bir Öğrenme Yaklaşımı
Problem Based Learning: A Learning Approach in Medical and Dental Education
Aysel Başer, Kevser Vatansever


                             TIP DÜNYASINDAN HABERLER – NEWS FROM MEDICAL WORLD 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1. Aile Hekimliği Sempozyumu
Health Sciences University 1st Family Medicine Symposium
Mücahit Göktaş, Abdulkadir Alğan
Download Dosya(lar)
Özürlü raporları1520173018.pdf   ( 602.03 KB )
Turizmci portör taraması1524403671.pdf   ( 551.71 KB )
Ischemia modified albumin1524412582.pdf   ( 437.18 KB )
Mitral kapak replasmanı1525696241.pdf   ( 476.32 KB )
Sağlık okuryazarlığı1526529508.pdf   ( 453.03 KB )
Ambroksol hidroklorür1526985994.pdf   ( 508.62 KB )
Trakeostomili hasta1527038527.pdf   ( 647.98 KB )
Dekübitli hasta1535684404.pdf   ( 453.55 KB )
Amfizematöz vajinit1536548764.pdf   ( 636.70 KB )
Konjenital hipotiroidi1536727865.pdf   ( 574.86 KB )
PDÖ1541908986.pdf   ( 412.53 KB )
SBU semp. 1541911799.pdf   ( 639.20 KB )